Monday, June 19, 2023
HomeOur ActivitiesEmpowermentಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿಟ್ ರಂಜಾನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ.

ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿಟ್ ರಂಜಾನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ.

 

 

 

Date

Empowerment Events

ಹೊಸ ಮನೆಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜಮೀಯ್ಯತುಲ್‌ ಫಲಾಹ್‌ ನಗರ ಸಮಿತಿ, ಹಾಜೀ ಸೆಯ್ಯದ್‌ ಕರಿನಿರೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್‌ ಇವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಾರೀಕು 22/3/2021 ರಂದು ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿನಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ...

Tags By Most Viewed